CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hoat dong cua cong ty
Thứ ba, 23/07/2019, 12:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hoat dong cua cong ty
Người gửi: Tran The Vinh Email: thevinh0079@gmail.com
Địa chỉ: Cong ty Phuc Thinh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Cac cong ty nho va cong ty rat nho (Khong the co so luong toi thieu 10 nguoi trinh do ky su tro len) thi co can dang ky Thong tin nang luc hoat dong xay dung (Theo Nghi dinh 15) tren trang thong tin dien tu hay khong? Xin duoc giai dap, cam on nhieu!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Trần Thế Vinh, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Hiện tại, việc công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng: “Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình”. Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 11/2014/TT-BXD: “Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực nêu tại Khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam”; do đó các công ty nhỏ và công ty rất nhỏ nếu có nhu cầu công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng thì gửi hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 11/2014/TT-BXD đến cơ quan đầu mối để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đầu mối.
Số lượng lượt xem: 170