title Đoàn Sở

Hoạt động hưởng ứng Ngày Đoàn viên - Ngày làm việc tốt năm 2023
Thứ năm, 30/03/2023, 02:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Hưởng ứng Ngày Đoàn viên - Ngày làm việc tốt năm 2023, 05/05 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Sở Xây dựng Thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như:

- Chi đoàn Văn phòng cơ quan, Chi đoàn Phòng chuyên môn thực hiện hướng dẫn hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa; sắp xếp, giải quyết hồ sơ công việc chuyên môn còn tồn đọng.

 

 

 

- Chi đoàn Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, tham quan Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023, hưởng ứng hoạt động "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày".

 

 

 

 

- Chi đoàn Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, xem phim tư liệu về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện hướng dẫn hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa.

 

- Chi đoàn Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023, hưởng ứng hoạt động "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày".

 

Nguyễn Trần Anh Vũ

Số lượng lượt xem: 223
Tin mới hơn
Tin đã đưa