CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi Chỉ số giá phần XD của Thành Phố HCM
Thứ tư, 24/07/2019, 05:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi Chỉ số giá phần XD của Thành Phố HCM
Người gửi: Nguyễn Văn Thành Email: giabao1964@gmail.com
Địa chỉ: 116/46A CMT8 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi cần Chỉ số giá của TP. HCM từ quý 3 năm 2011 đến nay nhưng không thấy công bố. Xin được hướng dẫn hoặc được cung cấp thông tin. Chân thành cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Văn Thành, Vấn đề bạn hỏi, Phòng Quản lý kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện kế hoạch thu thập, tính toán và xác định Chỉ số giá xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 và theo công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xây dựng. Sau khi hoàn tất các trình tự thủ tục theo quy định, Sở Xây dựng sẽ thực hiện việc công bố và đăng tải trên trang thông tin của Sở (http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/). Đề nghị bạn thường xuyên cập nhật trang thông tin Website của Sở Xây dựng.
Số lượng lượt xem: 180