CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi hiện nay sở xd hoặc Bộ xd có ban hành qui trình bảo trì CT
Thứ ba, 23/07/2019, 05:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi hiện nay sở xd hoặc Bộ xd có ban hành qui trình bảo trì CT
Người gửi: nguyễn mạnh hùng Email: nguyenmanhhungtnxp@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Cho tôi hỏi hiện nay sở xd hoặc Bộ xd có ban hành qui trình bảo trì (duy tu bâo trì) công trình xd chưa. nếu có thì có thề xem hoâ85c lấy thông tin ở đâu. Cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Mạnh Hùng. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Về bảo trì công trình, BXD và Sở Xây dựng không có văn bản quy định nào do đã có Nghị định 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ Về bảo trì công trình xây dựng. Để biết thông tin quy định về vấn đề này, đề nghị Ông tìm đọc Nghị định đã nêu, có ở các website của Chính phủ, Bộ Xây dựng…
Số lượng lượt xem: 361