title Quản lý nhà và công sở

Hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 14/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm đánh giá toàn diện công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố; triển khai, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Tên hội nghị: Hội nghị chuyên đề công tác quản lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, ngày 14 tháng 3 năm 2019.

- Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng (60 Trương Định, Phường 7, Quận 3).

- Chương trình Hội nghị:

13g30-14g00: Đón khách, phát tài liệu.

14g00-14g15: Văn nghệ.

14g15-14g30: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua Chương trình.

14g30-16g00:

+ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố năm 2018.

+ Báo cáo tham luận và thảo luận: Tham luận của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tham luận của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; Tham luận của Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức; Tham luận của chủ đầu tư dự án nhà chung cư; Tham luận của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; Tham luận của ban quản trị nhà chung cư.

+ Công bố và khen thưởng danh hiệu “Nhà chung cư tiêu biểu” năm 2018.

16g00-16g15: Triển khai Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

16g15-16g30: Thực hiện ký kết Kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện về tăng cường công tác phối hợp giải quyết phản ánh, tranh chấp, khiếu nại về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

16g30-17g00: Phát biểu của Giám đốc Sở Xây dựng.

Chân Như
Số lượng lượt xem: 1164
Tin mới hơn
Tin đã đưa