CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thông tin danh mục giá VLXD
Thứ tư, 24/07/2019, 03:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thông tin danh mục giá VLXD
Người gửi: Trần trọng huy Email: tth_12h_lc22489@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Trần trọng huy Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Cháu muốn hỏi là sở có thông báo giá VLXD cụ thể không ạ? tại sao cháu đọc các thông báo giá của quý sở lại không có đầy đủ danh mục các vật tư xây dựng!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Trọng Huy. Sở Xây dựng hiện nay chỉ Thông báo giá một số loại VLXD. Trân trọng
Số lượng lượt xem: 177