CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục cấp CCHN
Thứ ba, 23/07/2019, 02:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục cấp CCHN
Người gửi: Trần Văn Tuấn Email: henemchieuthu72001@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 30/07/2012
Nội dung: Tôi tốt nghiệp Cao Đẳng cầu đường bộ vào năm 2005, sau đó tôi đi làm và tiếp tục học liên thông lên đại học đến năm 2011 thì tốt nghiệp và đã học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TVGS. Vậy cho tôi hỏi nếu tôi làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thì có thể xin cấp được loại nào, xin cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông/ba` Trần Văn Tuấn. Phòng Quản lý chất lượng xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Việc xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ngoài các điều kiện như Ông nêu còn nhiều điều kiện khác, để rõ hơn đề nghị Ông tham khảo tại Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẩn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 205