CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi thủ tục tách thửa
Thứ ba, 23/07/2019, 01:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi thủ tục tách thửa
Người gửi: Nguyễn Văn Hội Email: nguyenhoiq1@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 31/07/2012
Nội dung: Tôi có một mảnh đất ờ Quận 7. Sổ hồng ghi quy hoạch 1/2000 của UBND Quận 7. Thuộc khu dân cư mới Tháng 4/2010 tôi tách thửa thì Quận giải quyết. Nay Nay muốn chia đất cho con, tôi làm hồ sơ tách thửa tiếp. Sau 3 tháng lưu giữ hồ sơ, Quận trả lời tôi đang rà soát Khu dân cư mới chỗ nào có đủ điều kiện thì cho tách thửa. Các lô đất tôi tách ra thoả Quyết định 19/2009/QĐ-UBND và công văn 3060 của Sở TNMT TPHCM. Vậy XIn cho tôi biết, tại sao khu dân cư xây dựng mới năm 2010 cho tách thửa, năm nay lại không cho ?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Hội. Về việc tách thửa đất, Sở Xây dựng đề nghị ông liên hệ Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố để được hướng dẫn cụ thể theo đúng chức năng. Trân trọng
Số lượng lượt xem: 224