CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về các trung tâm đào tào môi giới BDS theo khoản c) Điều 14....
Thứ tư, 24/07/2019, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về các trung tâm đào tào môi giới BDS theo khoản c) Điều 14....
Người gửi: Nguyễn Văn Hải Email: truonghaiarchitect@gmail.com
Địa chỉ: 97 Hồ Hảo Hớn, P Cô Giang, Q1, TP HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Hỏi về các trung tâm đào tào môi giới BDS theo khoản c) Điều 14 Nghị định 153/2007/NĐ-CP. Cho mình hỏi về địa chỉ để tham gia khóa học "c) Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản;" tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Văn Hải, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 12 và 13, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Do đó, bạn cần vào Website (trang thông tin điện tử) của Bộ Xây dựng tìm hiểu các thông tin về cơ sở đào (cụ thể, tên và địa chỉ liên hệ của cơ sở; lĩnh vực, chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; đội ngũ giảng viên) để chọn cơ sở đào tạo phù hợp./.
Số lượng lượt xem: 177