CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi vè danh sách các công ty được cấp giấy phếp xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 06:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi vè danh sách các công ty được cấp giấy phếp xây dựng
Người gửi: Lê Tân Email: tanlevan2@gmail.com
Địa chỉ: TP HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Cho tôi hỏi tôi có thể biết được danh sách các công trình đã được cấp giấy phép xây dựng và các công trình hiện tại đang thi công ko? Nếu được thi cho tôi xin luôn nha. Thanks!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Lê Tân, Vấn đề bạn hỏi, Phòng Cấp phép xây dựng trả lời như sau: Danh sách các công trình đã được cấp giấy phép xây dựng và các công trình hiện tại đang thi công do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo dõi để thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng. Do đó không thể cung cấp theo đề nghị của ông.
Số lượng lượt xem: 154