CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

hỏi về giấy phép xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: hỏi về giấy phép xây dựng
Người gửi: nguyễn phạm vân an Email: an_7593@yahoo.com
Địa chỉ: nguyễn đình chiểu, q.3 Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi có miếng đất 23m2 ở trong hẽm, lộ giới 4.5m ở quận 3. Cho tôi hỏi với các điều kiện như trên thì tôi được cấp phép xây dựng tối đa bao nhiêu tấm ? Xin cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Nguyễn Phạm Vân An, Qua câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 6 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng: Điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ: 1. Đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị: a) Phù hợp với: Quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; b) Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; Do nội dung câu hỏi của ông (bà) chưa nêu rõ địa điểm căn nhà tọa lạc và kích thước (chiều dài, chiều rộng) khu đất, chỉ xác định căn nhà nằm trong hẻm có lộ giới 4,5m ở quận 3. Trường hợp vị trí căn nhà nằm trong hẻm, quy mô xây dựng được áp dụng theo Quy định về kiến trúc nhàliên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đề nghị ông (bà) liên hệ Ủy ban nhân dân quận 3 (nơi căn nhà tọa lạc) để được hướng dẫn và giải quyết theo đúng thẩm quyền.
Số lượng lượt xem: 140