CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hoi ve he so luong nhan cong
Thứ tư, 24/07/2019, 05:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hoi ve he so luong nhan cong
Người gửi: Nguyen thien minh Email: ntminh@anhung.com.vn
Địa chỉ: tang 9 Toa nhà vinaconex 9 Phạm Hùng - HN Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Xin hỏi SXD, hiện tại đã có nghị định 103 quy định mức lương tối thiểu vùng. Chúng tôi làm trong nghề XD, các hồ sơ dự toán và quyết toán các công trình chúng tôi áp dụng định mức 1776 và 1777 theo đơn giá ĐG 5481 ngày 24/11/2011 của UBND TPHN (lương tối thiểu chung áp dụng là lương 2.000.000 đồng). Từ đầu năm 2013, Nhà nước có ra Nghị định 103/2012/NĐ-CP, áp dụng từ 20/1/2013. vậy cho tôi hỏi: Tất cả các công trình chúng tôi thi công kể từ sau ngày 20/1/2013 thì tôi phải sử dụng hệ số lương như thế nào cho đúng. Tôi sử dụng lương theo nghị định 70 sau đó nhân thêm hệ số : 2.350.000/2.000.000=1,175 thì mọi người bảo không được áp dụng hệ số như thế. Vậy kính mong So Xây Dựng trả lời chi tiết giúp tôi. Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Thiên Minh, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng có Văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố đối với việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012!NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên đến nay Ủy ban nhân dân thành phố chưa ban hành Văn bản quy định việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, đề nghị bạn khi lập Tổng mức đầu tư của Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình, việc xác định hệ số nhân công, máy thi công thực hiện theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
Số lượng lượt xem: 305