CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 06:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Người gửi: Lê Quang Thặng Email: lequangthang1988@gmail.com
Địa chỉ: Tây vinh - Tây sơn - Bình định Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin Quý cơ quan phụ trách cho Tôi được hỏi : Tôi hiện tại là nhân viên của một công ty xây dựng có trụ sở tại tỉnh Đồng nai, trình độ kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, thời gian ra trường 8/2011, tính đến nay đã có 7 năm tham gia trong hoạt động xây dựng, đã được công ty cho đảm nhận vai trò Chỉ huy trưởng công trường, Giám sát thi công công trình cấp III, Nay Tôi xin được hỏi Quý cơ quan, mình có đủ một trong các điều kiện để xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Chỉ huy trưởng hạng III, Giám sát thi công hạng III không?Tôi có thể đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bằng hình thức nào?và thời gian kỳ thi sát hạch trong tháng 9/2018?Xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan xem và giải đáp câu hỏi.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Lê Quang Thắng, Về câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định: Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: “Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên; b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên; c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”. Trường hợp Ông (Bà) có nguyện vọng xin hạng II, III thì phải có đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
Số lượng lượt xem: 243