CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hỏi về việc thuê công trình xây dựng của doanh nghiệp có VĐT nước ngoài
Thứ hai, 22/07/2019, 16:04 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về việc thuê công trình xây dựng của doanh nghiệp có VĐT nước ngoài
Người gửi: Lưu Tú Quyên Email: luuquyen1411@gmail.com
Địa chỉ: Đại học Luật TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 12/01/2018
Nội dung: Em có một thắc mắc Điều 14 trong Luật Kinh doanh BĐS về đối tượng được thuê bất động sản từ doanh nghiệp kinh doanh BĐS. Theo đó, tại khoản 2 điều này, "Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được mua, thuê mua mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó" mà lại KHÔNG ĐƯỢC THUÊ từ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chẳng lẽ, trong mọi trường hợp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì mới được thuê văn phòng làm việc chẳng hạn, từ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Lưu Tú Quyên, Qua câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 14 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của tòa nhà, công trình xây dựng đó. Theo quy định tại Điều 159 Luật Nhà ở năm 2014 quy định đối tượng được được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Số lượng lượt xem: 309