title Vật liệu xây dựng

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến
Thứ ba, 08/08/2023, 09:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tổ chức, cá nhân truy cập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/

Đăng ký tài khoản

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nộp phí, lệ phí: Trong thời gian Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đang xây dựng thanh toán trực tuyến, đề nghị tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí về tài khoản Sở Xây dựng, như sau:

Tên đơn vị: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 3511.0.1053658.00000

Tại KBNN: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Tra cứu hồ sơ

Hướng dẫn

Tham khảo các tài liệu và video sau để đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến:

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

1

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tải về

2

Video hướng dẫn tìm kiếm thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng

Tải về

3

Video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Tải về

4   Video hướng dẫn thanh toán trực tuyến  Tải về

 

 

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 26888
Tin mới hơn
Tin đã đưa