title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Hướng dẫn mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất
Thứ sáu, 04/03/2022, 03:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Thông tư số 13/2022/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/03/2022.

Thông tư này bãi bỏ:

- Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

- Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Tải Thông tư số 13/2022/TT-BTC.

QT

Số lượng lượt xem: 760
Tin mới hơn
Tin đã đưa