CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Hướng dẫn về cấp phép xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 03:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hướng dẫn về cấp phép xây dựng
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Hoàng Email: xuanhoanghn@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: * Xin cho biết những chi tiết nào không có trong giấy phép xây dựng mà không bị phạt? Xin cho biết những thông tư nào hướng dẫn chi tiết về những quy định này?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Về nguyên tắc những chi tiết nào không được ghi trong nội dung Giấy phép xây dựng thì không bị phạt. Các Thông tư hướng dẫn quy dịnh này: Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22-7-2009 hướng dẫn thực hiện Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27-2-2009. Hoặc bà có thể tham khảo tại website http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/ của Sở Xây dựng TP.HCM - Mục Văn bản pháp quy về các quy định liên quan.
Số lượng lượt xem: 330