title Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú

Quận Tân Phú: Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận Tân Phú
Thứ ba, 20/03/2018, 01:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận Tân Phú ( Kế hoạch 205/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

QT

Số lượng lượt xem: 2012
Tin mới hơn