title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận 10: Kế hoạch số 10114/KH-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
Thứ ba, 20/03/2018, 02:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 10, giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 ( Kế hoạch số 10114/KH-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 10)

QT

Số lượng lượt xem: 1285
Tin mới hơn
Tin đã đưa