title Thẩm định dự án

Kế hoạch số 14643/KH-SXD-TĐDA ngày 25/10/2022 của Sở Xây dựng về giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 các dự án do Sở Xây dựng quyết định đầu tư
Thứ tư, 26/10/2022, 06:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Kế hoạch số 14643/KH-SXD-TĐDA

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 189
Tin mới hơn
Tin đã đưa