title Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú

Quận Tân Phú: Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về thực hiện Chương trình hành động số 30-CtrHĐ/QU ngày 05/5/2017 của Quận ủy Tân Phú về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020
Thứ ba, 20/03/2018, 02:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30-CtrHĐ/QU ngày 05/5/2017 của Quận ủy Tân Phú về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú)

QT

Số lượng lượt xem: 2015
Tin đã đưa