title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kế hoạch số 2635/KH-SXD-PC ngày 21/3/2022 của Sở Xây dựng về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM
Thứ ba, 22/03/2022, 02:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Kế hoạch số 2635/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 80
Tin mới hơn
Tin đã đưa