title Các kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới

Quận Tân Bình: Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2018 - 2020
Thứ tư, 12/12/2018, 02:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2018 - 2020

QT

Số lượng lượt xem: 2086
Tin mới hơn
Tin đã đưa