title Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP ngày 20/5/2022 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ cho đội Phòng cháy, chữa cháy cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động
Thứ sáu, 20/05/2022, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 363
Tin mới hơn
Tin đã đưa