title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kế hoạch số 6321/KH-SXD-QLCLXD ngày 06/6/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức Hội thảo phát động Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2017/BXD (7/6/2018 13:16)
Thứ tư, 06/06/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 6321/KH-SXD-QLCLXD ngày 06/6/2018 của Sở Xây dựng về Tổ chức Hội thảo phát động Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2017/BXD Về các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1009
Tin mới hơn
Tin đã đưa