title Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận

Quận Phú Nhuận: Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020
Thứ ba, 20/03/2018, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

QT

Số lượng lượt xem: 1833