title Chỉ đạo của lãnh đạo

Kế hoạch số 8793/KH-SXD-TĐDA ngày 04/8/2020 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực, kiểm định; sửa chữa, cải tạo chung cư, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc sở hữu hỗn hợp” 
Thứ ba, 04/08/2020, 06:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nội dung Kế hoạch số 8793/KH-SXD-TĐDA được đăng tải tại đây.

Phòng Thẩm định dự án

Số lượng lượt xem: 2024
Tin mới hơn
Tin đã đưa