title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kế hoạch số 9768/KH-SXD-QLCLXD ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng về kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2018
Thứ sáu, 24/08/2018, 02:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế hoạch số 9768/KH-SXD-QLCLXD ngày 17/8/2018 của Sở Xây dựng về kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2018

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 964
Tin mới hơn
Tin đã đưa