CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Khoảng lùi trong công trình xây dựng có thuộc sở hữu chung hay không?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Khoảng lùi trong công trình xây dựng có thuộc sở hữu chung hay không?
Người gửi: Giang An Email: gianganarch@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Khoảng lùi trong công trình xây dựng (từ chỉ giới đường đỏ tới chỉ giới xây dựng) có thuộc sở hữu chung hay không? Ai có quyền sử dụng diện tích này để kinh doanh của đầu tư hay các chủ sở hữu khác.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Khoảng lùi công trình xây dựng là một trong các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch, xây dựng công trình, được quy định trong quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan. Chủ đầu tư và các chủ sở hữu khác trong nhà chung cư không được sử dụng diện tích này để kinh doanh.
Số lượng lượt xem: 370