title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP (theo văn bản số 10800/SXD-QLCLXD ngày 16/12/2013)
Thứ bảy, 16/03/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Triển khai thực hiện công việc Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Sở Xây dựng lưu ý các chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tuân thủ quy định sau:

Sau khi khởi công công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo gửi về Sở Xây dựng các thông tin sau: tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình.

Sở Xây dựng sẽ thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra công trình theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.

Đề nghị các Chủ đầu tư chấp hành nghiêm túc quy định quản lý chất lượng trên, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng, địa chỉ 60 Trương Định quận 3, số điện thoại 39326214 - xin số 420, để được hướng dẫn thêm./.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1398
Tin mới hơn
Tin đã đưa