CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Kiểm tra vật liệu tấm thép nhập từ Hàn Quốc
Thứ ba, 23/07/2019, 08:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Kiểm tra vật liệu tấm thép nhập từ Hàn Quốc
Người gửi: Nguyễn Minh Thắng Email: nmthang@wec.com.sg
Địa chỉ: 07 Lam Sơn - Tân Bình Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: ính gởi: Ban điều hành Cổng Thông tin điện tử Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Tôi tên là : Nguyễn Minh Thắng Email: nmthang@wec.com.sg hiện đang công tác tại công ty WEC. Chúng tôi đang làm dự án xây dựng tại Việt Nam và có vấn đề như sau: Chúng tôi có nhập khẩu lô hàng thép tấm của công ty Thép POSCO Hàn Quốc. Thép về Việt Nam có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ vật liệu nhưng chủ đầu tư của chúng tôi vấn yêu cầu cắt mẫu đi thí nghiệm. Vì vậy xin quý Sở cho tôi hỏi: 1. Chứng chỉ thép (Mill Certificate) của công ty POSCO được công nhận trên thế giới nhưng có được công nhận ở Việt Nam không? 2. Theo luật Việt Nam, thép về Việt Nam có đầu đủ chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ thép của nhà sản xuất có cần phải cắt mẫu đi thí nghiệm không, và yêu cầu ở Luật/ Nghị định nào ? Xin trân trọng cấm ơn và mong sớm nhận được phản hồi từ quý Sở Kèm theo: Thư hỏi Cổng Thông tin điện tử Sở Xây dựng.docx (13,2k)
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Nguyễn Minh Thắng, Qua câu hỏi của ông, Sở Xây dựng trả lời như sau: A. Chứng chỉ thép (Mill Certificate) của Công ty POSCO được công nhận trên thế giới nhưng có được công nhận ở Việt Nam không? - Trả lời: + Theo Điều 26 - Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa có quy định như sau: “1. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp giữa tổ chức, cá nhân tại Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, vùng lãnh thổ do các bên tự thoả thuận. 2. Việc thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước được thực hiện theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết”. + Điểm a, khoản 1, Điều 13 – Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, có quy định: “Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định”. + Theo đó, đề nghị ông nghiên cứu các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế của nước ta đã ký kết liên quan đến thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của quốc gia của tổ chức đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm công ty Posco, hoặc đề nghị công ty Posco cung cấp tài liệu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chỉ định, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp cho sản phẩm của công ty. + Ngoài ra, theo quy định tại điểm 1.3.2, khoản 1.3, mục 1, phần III - Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và khoản 2.3, mục 2, phần III – Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp: Các Bộ ngành là cơ quan đầu mối được chỉ định, bao gồm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chịu trách nhiệm: Tổng hợp danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động kèm theo lĩnh vực đánh giá sự phù hợp và tổ chức đánh giá sự phù hợp được đăng ký lĩnh vực hoạt động nhưng bị cảnh cáo, tạm đình chỉ, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký; danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định; thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để các tổ chức, cá nhân biết. Do đó, ông có thể tham khảo trên website Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về các tổ chức được chỉ định chứng nhận hợp quy và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn thép. B. Theo Luật Việt Nam, thép về Việt Nam có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ thép của nhà sản xuất có cần cắt mẫu đi thí nghiệm không, và yêu cầu ở Luật/Nghị định nào? - Trả lời: Theo quy định tại Điều 14 - Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng: “1. Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) trước khi được sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế. Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải được thể hiện bằng văn bản. 2. Hình thức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng được quy định như sau: a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường: - Chủ đầu tư kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. - Chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng hàng hóa khi nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình...”. Do đó, đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện cho phù hợp.
Số lượng lượt xem: 441