CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Kính gửi Chánh Thanh tra Sở xây dựng Hồ Chí Minh
Thứ tư, 24/07/2019, 09:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Kính gửi Chánh Thanh tra Sở xây dựng Hồ Chí Minh
Người gửi: Trần Diệm Thái Tiên Email: diemtien_tran@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 609/15 Nguyễn Kiệm, p9, quận Phú Nhuận Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi có câu hỏi xin hỏi Sở xây dựng như sau: Hiên nay về xử lý vi phạm trong xây dựng đã có thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 hướng dẫn cho Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 là cho công trình vi phạm được tồn tại và đóng 40% mức phạt do vi phạm trong xây dựng nhưng chúng tôi vẫn chưa biết là: 1/. Công trình vi phạm trước ngày Thông tư 02/2014/TT-BXD có hiệu lực, hay bắt đầu từ bây giờ. 2/. Cơ quan nào xử lý việc vi phạm xây dựng? Sở xây dựng hay UBND các quận huyện. Xin chân thành gửi đến lòng cám ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Trần Diệm Thái Tiên, Qua câu hỏi của bạn, Thanh tra Sở có ý kiến như sau: 1. Căn cứ khoản 1, Điều 8, Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng quy định: "Khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP chỉ được áp dụng đối với trường hợp khi người có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì hành vi này đã kết thúc, công trình xây dựng đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng." Các công trình được xem xét áp dụng là công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng trước thời điểm Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (trước ngày 30/11/2013). 2. Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã quy định cụ thể thẩm quyền xử lý của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường, xã. Do đó, tùy theo hành vi vi phạm mà người có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền của mình.
Số lượng lượt xem: 599