title Quản lý nhà và công sở

Kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến chủ đề: “Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý, sử dụng nhà chung cư”
Thứ năm, 15/11/2018, 07:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị và giải quyết các khó khăn vướng mắc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; công tác cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục hành chính nhằm giúp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 13405/KH-SXD-PC ngày 01/11/2018, Sở Xây dựng tổ chức giao lưu trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Chủ đề “Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý, sử dụng nhà chung cư”, do Phòng Quản lý nhà và công sở chủ trì chương trình giao lưu.

2. Thời gian: 08 giờ đến 11 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 16/11/2018.

Nội dung:

- Quy định hiện hành và trình tự, thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Các khó khăn, vướng mắc trong việc mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

- Quy định hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

3. Địa chỉ gửi câu hỏi và tham gia giao lưu trực tuyến:

http://demo.soxaydung.hochiminhcity.gov.vn/giao-luu-truc-tuyen

Kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia đặt câu hỏi về các chủ đề “Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý, sử dụng nhà chung cư, các câu hỏi sẽ được Sở Xây dựng giải đáp tại buổi giao lưu trực tuyến.

Số lượng lượt xem: 1049
Tin mới hơn
Tin đã đưa