CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

kinh tế xây dựng
Thứ ba, 23/07/2019, 13:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: kinh tế xây dựng
Người gửi: Tạ Đức Huy Thắng Email: huythangta@yahoo.com
Địa chỉ: 19/31 Thoai Ngoc Hau, Hòa Thạnh, Tân Phú, Tp. HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: đối với KL thi công đã nghiệm thu từ sau 1/10/2011 và đã được thanh toán vào 11/12/2011 thì có được điều chỉnh nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu từ ngày 1/10/2011 theo quy định nghi định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ hay không? (đơn giá theo hợp đồng ký kết thuộc diện được điều chỉnh) Xin cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông/ba` Tạ Đức Huy Thắng. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông/ba` như sau: Ngày 05/12/2011, Sở Xây dựng đã ban hành công văn Số 9427/SXD-QLKTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính Phủ về mức lương tối thiểu mới. Ông có thể tham khảo văn bản tại Trang chủ website này - Mục Văn bản pháp quy - Sở Xây dựng ban hành./.
Số lượng lượt xem: 161