CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Ký lại hợp đồng thuê nhà sở hữu nhà nước
Thứ tư, 24/07/2019, 06:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Ký lại hợp đồng thuê nhà sở hữu nhà nước
Người gửi: Cao Trần Khánh Vy Email: caotrankhanhvy@yahoo.com
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi thuộc trường hợp được mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo cơ chế hai giá, đã hoàn tất việc mua nhà theo giá nhà nước và đang làm thủ tục mua nhà theo giá thị trường. Vừa qua, Công ty quản lý kinh doanh nhà yêu cầu tôi phải ký lại hợp đồng thuê nhà vì hợp đồng thuê nhà cũ đã hết hạn. Vậy, xin Quý Sở cho tôi biết tôi có phải ký lại hợp đồng thuê nhà với Công ty quản lý kinh doanh nhà hay không? Nếu tôi ký lại Hợp đồng thuê nhà với Công ty quản lý kinh doanh nhà thì có ảnh hưởng gì đến việc mua nhà theo quá thị trường của tôi hay không? Xin cám ơn Quý Sở!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bà Cao Trần Khánh Vy. Phòng Quản lý nhà và công sở Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà như sau : Trường hợp hợp đồng thuê nhà của bà đã hết hạn thì Cty TNHH Một thành viên Quản lý và kinh doanh nhà thành phố yêu cầu bà ký lại hợp đồng thuê nhà, việc ký lại hợp đồng thuê nhà này không ảnh hưởng đến việc mua nhà theo giá thị trường của bà. Đề nghị bà liên hệ Cty TNHH Một thành viên Quản lý và kinh doanh nhà thành phố để được ký lại hợp đồng thuê nhà theo đúng quy định.
Số lượng lượt xem: 209