CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Làm giấy chủ quyền và hủy giấy ủy quyền
Thứ tư, 24/07/2019, 03:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Làm giấy chủ quyền và hủy giấy ủy quyền
Người gửi: Lê Vĩnh Cường Email: vinhcuong44@yahoo.com
Địa chỉ: 76 Phạm Phú Thứ, Phường 3 Quận 6 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi là chủ sở hửu nhà, năm 1992, tôi có làm giấy ủy quyền quản lý nhà lại cho người em (chỉ quản lý nhà ở chứ không bán). bây giờ tôi muốn làm giấy chủ quyền nhà đứng tên tôi. tôi đã hỏi thì tôi phải hủy giấy ủy quyền và nói có công văn hướng dẫn của sở là ra phòng công chứng để hủy, nhưng tôi ra đó họ không cho tôi thực hiện do chưa có hướng dẫn gì đó, cho tôi hỏi cách nào để làm giấy chủ quyền và hủy giấy ủy quyền trên.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông Lê Vĩnh Cường. Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau : Ông là chủ sở hữu căn nhà thì ông có quyền ủy quyền quản lý nhà cũng như hủy giấy ủy quyền quản lý nhà của ông. Đề nghị ông liên hệ Phòng Công chứng để được hướng dẫn cụ thể theo đúng chức năng và thẩm quyền. Trân trọng.
Số lượng lượt xem: 267