title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 02, Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 10/01/2015)
Thứ hai, 05/01/2015, 02:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Tuần thứ 02, Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 10/01/2015)

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Cùng Thường trực UBND TP làm việc với UBND quận - huyện về tình hình phát triển KT-VH-XH năm 2014, Kế hoạch năm 2015 và ước thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020);

- Bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014;

- Thông qua Quy chế, Quy trình thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở ký ban hành. 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

05/01

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ

VP

- CB, CC và NLĐ

Trụ sở

9g00

Đ/c Hùng

- Tiếp xúc các trường hợp CB, CC đã được Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhưng chưa được bố trí năm 2014

QLN&CS

- Theo Thư mời

HT

9g00

Đ/c Danh

- Dự họp về thu hồi, giao đất cho Cty TNHH Bến Thành Sao Thủy thực hiện DA Khu nhà ở cao tầng, khách sạn TM-DV, tại 1bis - 1 kép, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

PTĐT

 

UBND TP

10g00

BGĐ

- Họp giao ban Ban Giám đốc Sở định kỳ

VP

 

PH 1.1

Chiều

14g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp báo cáo tiêu chí và điều kiện điều chỉnh DA nhà ở thuộc khu vực các quận nội thành (chuyển đổi từ căn hộ diện tích lớn thành diện tích nhỏ; chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội)

TĐDA

- CPXD, TTS, PTN&TTBĐS

UBND TP

15g00

Đ/c Danh

- Dự họp báo cáo về Kế hoạch xây dựng, phân bổ nhà tái định cư trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS

- PTĐT, QLN&CS

15g30

Đ/c Tuấn

Đ/c Tuyến Đ/c Nhạn

- Họp nghe báo cáo Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở

TC-CB

- CVP, Chánh Thanh tra Sở

PH 1.1

 Thứ Ba

06/01

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp thông qua Kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề án phát triển thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

PTN&

TTBĐS

- TĐDA, PTĐT, QLN&CS, KTXD, CPXD, VLXD

PH 1.1

8g00

Đ/c Tuyến

- Họp chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt và cấp GPXD DA khu nhà tái định cư Chương trình OKX, phường 22, quận Bình Thạnh

CPXD

 

PH 1.3

9g30

- Họp về công tác Đảng vụ năm 2015

TC-CB

8g00

Đ/c Hùng

- Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc cấp GCN quyền sở hữu công trình xây dựng chung cư số 62 đường Bà Hom, Quận 6

QLN&CS

- TC-CB; Theo Thư mời

PH 1.2

9g30

- Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất, tại số 43/14/22 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình

8g00

Đ/c Nhạn

- Cùng TT UBND TP làm việc với UBND quận Bình Tân về tình hình phát triển KT-VH-XH năm 2014, KH năm 2015 và ước thực hiện KH 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020)

VP

 

Quận Bình Tân

8g00

Đ/c Bình

- Kiểm tra thực tế Khu TĐC 30ha Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và DA khu dân cư Tân Hòa Đông, Quận 6

VP, TĐDA

 

Cơ sở

9g30

Đ/c Danh

- Dự họp nghe báo cáo DA cải tạo rạch Xuyên Tâm, quận Bình Thạnh

PTĐT

- PTN&TTBĐS

UBND TP

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Tuyến

- Họp góp ý Quy chế thực hiện công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

TTS

- PC, TĐDA, CPXD, VLXD

PH 1.1

15g30

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng

- CPXD, PC, VLXD, TĐDA, QLN&CS, PTN&TTBĐS

14g00

Đ/c Hùng

- Họp kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014

QLN&CS

- Theo Thư mời

PH 1.4

15g30

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác tiếp nhận, quản lý các căn hộ nhà ở xã hội, tại chung cư số 241/1/25C đường Nguyễn văn Luông, phường 11, Quận 6

QLN&CS

- PTN&TTBĐS, KTXD; Theo Thư mời

Thứ Tư

07/01

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp chuẩn bị Kế hoạch tổ chức các Hội nghị do Sở tổ chức trong tháng 1, tháng 2 năm 2015

VP, TC-CB

- Công đoàn VPCQ Sở; Đoàn Sở

PH 1.1

8g00

Đ/c Bình

- Cùng TT UBND TP làm việc với UBND Quận 4 về tình hình phát triển KT-VH-XH năm 2014, KH năm 2015 và ước thực hiện KH 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020)

VP

 

Quận 4

8g00

Đ/c Nhạn

- Họp thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng và bảo vệ bí mật nhà nước, tại Phòng PTN&TTBĐS

TTS

- T/v Đoàn Thanh tra, PTN&TTBĐS

PH 1.3

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp Tổ công tác thực hiện ĐTXD 12.500 căn hộ chung cư phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

PTN&

TTBĐS, KTXD

- T/v Tổ công tác;  Theo Thư mời

PH 1.1

14g00

Đ/c Hùng

- Họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

QLN&CS

- T/v Hội đồng

PH 1.2

14g00

Đ/c Bình

- Làm việc với Trung tâm TT&DVXD về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

TT TT&DVXD

 

Quận Tân Bình

15g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp báo cáo kết quả tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý đô thị (đợt 2) năm 2014

VP

 

Sở Nội vụ

Thứ Năm

08/01

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014

TC-CB

- T/v Hội đồng

PH 1.1

8g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp Hội đồng thẩm định thông qua Đề án Quy hoạch ngành TDTT TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn 2025

VP

 

UBND TP

8g00

Đ/c Danh

- Cùng TT UBND TP làm việc với UBND huyện Củ Chi về tình hình phát triển KT-VH-XH năm 2014, KH năm 2015 và ước thực hiện KH 5 năm (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020)

Huyện Củ Chi

8g00

Đ/c Bình

- Làm việc với Phòng TĐDA về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

TĐDA

- CB, CC, NLĐ Phòng TĐDA

PH 1.4

Chiều

13g30

Đ/c Tuấn

- Dự họp báo cáo kết quả tham dự Lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý (đợt 1) năm 2014

VP

 

Sở Nội vụ

14g00

Đ/c Tuyến

- Họp Hội đồng quy hoạch - kiến trúc TP

Sở QHKT

14g00

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến căn nhà số 223 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, Quận 3

QLN&CS

- PC; Theo Thư mời

PH 1.2

14g00

Đ/c Bình

- Làm việc với Phòng KTXD về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

KTXD

- CB, CC, NLĐ Phòng KTXD

PH 1.3

15g30

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp Hội đồng xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP

QLN&CS

- T/v Hội đồng

PH 1.1

Thứ Sáu

09/01

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các DA phát triển nhà ở TM trên địa bàn TP

PTĐT

- T/v Tổ chuyên gia; Theo Thư mời

PH 1.1

10g30

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của DA Khu dân cư Lê Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân

PTN&

TTBĐS

- TĐDA, CPXD, PTĐT; Theo Thư mời

8g00

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của CP

QLN&CS

- Theo Thư mời

PH 1.2

9g30

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến căn nhà số 221 đường Cách mạng Tháng Tám, quận Tân Bình

- TTS; Theo Thư mời

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp góp ý các Quy chế, Quy trình thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở ký ban hành

VP, PC,

TC-CB, QLCLCT

- Công đoàn VPCQ Sở

PH 1.1

Thứ Bảy

10/01

Sáng

9g00

Đ/c Tuấn

- Tiếp ông Lữ Phán, liên quan đến căn nhà số 329/20 (số cũ 329/4) đường Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3

QLN&CS

- Tổ TCD; Theo Thư mời

PH 1.1

Lưu ý:

- Lịch công tác thay cho Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công.

Tải file Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 02, Từ ngày 05/01/2015 đến ngày 10/01/2015)

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 344
Tin mới hơn
Tin đã đưa