title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 03, Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 17/01/2015)
Thứ hai, 12/01/2015, 02:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Tuần thứ 03, Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 17/01/2015)

Nhiệm vụ trọng tâm:

Triển khai thực hiện Luật Xây dựng 2014;  

Xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014; 

- Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

12/01

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ

VP

- CB, CC và NLĐ

Trụ sở

8g30

Đ/c Tuyến

Đ/c Nhạn

- Họp giao ban định kỳ 24 Đội Thanh tra địa bàn quận - huyện và bàn giao công tác của Thanh tra Sở

TTS

 

PH 1.4

8g30

Đ/c Bình

- Kiểm tra thực tế công trình nhà hát cải lương Hưng Đạo, Quận 1

TĐDA

- KTXD

Quận 1

9g00

Đ/c Hùng

- Họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

QLN&CS

- T/v Hội đồng

PH 1.1

9g00

Đ/c Danh

- Làm việc với Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng về tình hình ĐTXD, quỹ đất, nguồn vốn, cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với NƠXH, nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp

PTN&

TTBĐS

- TĐDA, QLN&CS, KTXD, PTĐT; Theo Thư mời

PH 1.2

9g30

Đ/c Tuyến

Đ/c Bình

- Họp góp ý dự thảo văn bản trình UBND TP liên quan Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về thực hiện Luật Xây dựng năm 2014

KTXD

- TĐDA, CPXD, QLCLCT

PH 1.3

10g30

Đ/c Tuyến

- Họp chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt và cấp GPXD DA khu nhà TĐC Chương trình OKX, quận Bình Thạnh

CPXD

- TĐDA, TTS

10g30

Đ/c Bình

- Dự họp về kiểm tra tình hình xây dựng công trình nhà hát cải lương Hưng Đạo, Quận 1

TĐDA

 

UBND TP

Chiều

14g00

BGĐ

- Họp giao ban Ban Giám đốc Sở định kỳ

VP

- CVP

PH 1.1

15g30

- Họp bàn công tác cán bộ

TC - CB

 Thứ Ba

13/01

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp nghe báo cáo về số lượng TTHC được ban hành từ năm 2009 đến năm 2014 và kết quả rà soát thủ tục hành chính tại Sở năm 2014

PC

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn

PH 1.1

9g30

- Họp xem xét đơn của bà Lê Ngọc Điệp, khiếu nại QĐ số 65890/QĐ-UB về xác lập sở hữu nhà nước căn nhà số 3A đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh

TTS

- QLN&CS; Theo Thư mời

10g30

- Họp thông qua Quy chế đào tạo, bồi dưỡng CB, CC Sở XD

TC-CB

- Công đoàn VPCQ Sở, VP, PC

8g00

Đ/c Danh

- Họp góp ý dự thảo Kế hoạch kiểm tra các DA ĐTXD khu đô thị và rà soát các DA phát triển nhà ở dự kiến khởi công trong năm 2015

PTĐT

- TTS, QLCLCT, TĐDA, CPXD

PH 1.3

8g00

Đ/c Bình

- Kiểm tra thực tế công trình Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, huyện Củ Chi

TĐDA

- KTXD

Huyện Củ Chi

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Tuyến

Đ/c Bình

- Họp nghe báo cáo kết quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư năm 2014

TĐDA

- KTXD, CPXD, PTN&TTBĐS

PH 1.1

15g30

Đ/c Tuấn

Đ/c Nhạn

- Họp thông qua Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

QLCLCT

- VP, PC, TĐDA, KTXD

14g00

Đ/c Hùng

- Họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới Sở XD về Chương trình công tác năm 2015

TC-CB

- T/v Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng Sở

PH 1.2

15g30

- Họp Hội đồng tuyển dụng lao động và cho thôi việc Sở XD

- T/viên Hội đồng

14g00

Đ/c Danh

- Họp góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển NƠXH, nhà lưu trú công nhân năm 2015

PTN&

TTBĐS

- PTĐT, TĐDA, TTS, KTXD, QLCLCT, CPXD, QLN&CS

PH 1.3

Thứ Tư

14/01

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp về DA ĐTXD nhà ở xã hội, phường Phú Thuận, Quận 7

PTN&

TTBĐS

- Theo Thư mời

PH 1.1

9g30

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc của DA ĐTXD chung cư lô A - Khu dân cư lô số 4 - Khu chức năng 6B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

- KTXD, QLN&CS, TĐDA, QLCLCT, TTS; Theo Thư mời

Thứ Tư

14/01

Sáng

8g00

Đ/c Nhạn

- Họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác ĐTXD hệ thống HTKT của các Khu dân cư trên địa bàn TP do Cty CP ĐTXD Bình Chánh (BCCI) làm chủ đầu tư

TTS

- Theo Thư mời

PH 1.4

8g00

Đ/c Tuyến

- Họp nghe báo cáo rà soát về tình hình đầu tư và hiện trạng khai thác các hầm đậu xe tại các cao ốc trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp trên địa bàn Quận 1

CPXD

- TT TT&DVXD, TTS, QLN&CS

PH 1.3

9g30

- Họp về việc CPXD công trình căn hộ cho thuê kết hợp văn phòng, tại 48 đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, Quận 2

- Theo Thư mời

8g00

Đ/c Hùng

- Làm việc với lãnh đạo Phòng TC-CB

TC-CB

 

PH 1.2

9g30

- Họp góp ý dự thảo Đề án thực hiện QĐ số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở

QLN&CS

- Lãnh đạo Phòng QLN&CS

8g00

Đ/c Bình

- Kiểm tra thực tế công trình Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 9

TĐDA

- KTXD

Quận 9

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Tuyến

- Họp góp ý Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trong các Khu chế xuất và công nghiệp TP

TTS

- PC, CPXD; Theo Thư mời

PH 1.1

15g30

- Họp thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở (sửa đổi, bổ sung)

TC-CB, TTS

- PC, VP, CPXD

14g00

Đ/c Hùng Đ/c Bình

- Làm việc với Trung tâm TT&DVXD, Phòng PC về bàn giao công tác cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và bất động sản

PC, TT TT&DVXD

- TC-CB, VP

PH 1.2

14g00

Đ/c Nhạn

- Đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Hào về Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận

TTS

- Theo Thư mời

P. TCD

14g00

Đ/c Danh

- Họp giải quyết vướng mắc của DA Khu công viên VH - DL - TT phía Nam đường Tạ Quang Bửu, Quận 8

PTN&

TTBĐS

- TTS; Theo Thư mời

PH 1.3

15g30

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết chính sách bồi thường cho hộ ông Bùi Văn Hảo và hộ ông Phạm Bá Lữ, tại DA Trường THPT Năng khiếu TDTT, Quận 1

QLN&CS

- Theo Thư mời

PH 1.2

Thứ Năm

15/01

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp Hội đồng xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014

QLN&CS

- T/v Hội đồng

PH 1.1

8g00

Đ/c Tuyến

- Làm việc với Đoàn Công tác của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt và cấp GPXD DA khu nhà tái định cư Chương trình OKX, phường 22, quận Bình Thạnh (cả ngày)

CPXD

- TĐDA, TTS; Theo Thư mời

PH 1.2

8g00

Đ/c Danh

- Tiếp công dân định kỳ

Tổ TCD

- Theo Thư mời

P.TCD

9g30

- Dự họp báo cáo về phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA Khu C30, quận Tân Bình

PTĐT

 

UBND TP

8g00

Đ/c Nhạn

- Họp thông qua Dự thảo Kết luận Thanh tra về quá trình thực hiện DA ĐTXD chung cư Cụm III, IV và DA TTVH có thu thuộc KDC Trung Sơn 6,57ha

TTS

- Theo Thư mời

PH 1.3

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp Tổ công tác thực hiện ĐTXD 12.500 căn hộ chung cư phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

PTN&

TTBĐS, KTXD

- T/v Tổ công tác;  Theo Thư mời

PH 1.1

14g00

Đ/c Hùng

- Họp Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015, điển hình tiên tiến Sở XD giai đoạn 2010 - 2014

TC-CB

- Theo Thư mời

PH 1.2

14g00

Đ/c Nhạn

- Họp thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra công tác CPXD và quản lý xây dựng theo GPXD tại UBND Quận 12

TTS

- Theo Thư mời

PH 1.3

14g00

Đ/c Bình

- Tiếp công dân định kỳ

Tổ TCD

- Theo Thư mời

P.TCD

Thứ Sáu

16/01

Sáng

8g00

BGĐ

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành xây dựng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015

VP

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

UBND TP

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các DA phát triển nhà ở TM trên địa bàn TP

PTĐT

- T/v Tổ chuyên gia; Theo Thư mời

PH 1.1

14g00

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến căn nhà số 6B đường Trần Cao Vân, phường Đa Kao, Quận 1

QLN&CS

- TTS; Theo Thư mời

PH 1.2

15g30

- Họp về công tác quản lý sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư Đông Hưng Thuận 2, Quận 12 và chung cư Tô Hiến Thành, Quận 10

- Theo Thư mời

Lưu ý:

- Lịch công tác thay cho Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công. 

Tải file Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 03, Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 17/01/2015)

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 314
Tin mới hơn
Tin đã đưa