title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 24, Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 14/6/2014)
Thứ hai, 09/06/2014, 01:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Tuần thứ 24, Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 14/6/2014)

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

09/6

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ

VP

- CB, CC, VC và NLĐ

Trụ sở

8g00

Đ/c Nhạn

- Đi nước ngoài về việc riêng, đến ngày 24/6/2014

 

 

HCQ Hoa Kỳ

9g30

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp kiểm tra nội dung chuẩn bị báo cáo Đoàn kiểm tra về công tác quản lý CB, CC và VC của Sở Xây dựng

TC-CB, VP

- TTS

PH 1.1

10g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp báo cáo nội dung liên quan dự án đầu tư số 164 đường Đồng Khởi, Quận 1

KTXD

 

UBND TP

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

Đ/c Tuyến

- Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND TP về vai trò, trách nhiệm của Sở XD trong việc tham gia triển khai và tổ chức thực hiện NQ số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012

PTN&

TTBĐS

CPXD,PTĐT, TTS, QLCTCT; Theo Thư mời

PH 1.1

15g40

Đ/c Danh

- Dự họp báo cáo tiến độ bàn giao 2.220 căn hộ và hạ tầng kỹ thuật toàn khu 38,4ha trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Bình Khánh, Quận 2

PTN&

TTBĐS

- KTXD

UBND TP

 Thứ Ba

10/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác quản lý CB, CC, VC của Sở

TCCB, VP

- TTS

PH 1.1

9g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp về áp dụng tạm thời các định mức và chi phí chung trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng giao thông do Sở Giao thông Vận tải quản lý

KTXD

 

UBND

TP

Chiều

14g00

BGĐ

- Họp giao ban Ban Giám đốc Sở định kỳ

VP

 

PH 1.3

15g30

- Họp bàn công tác cán bộ

TC-CB

 

Thứ Tư

11/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

- Họp kiểm tra nội dung chuẩn bị báo cáo Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng về tình hình ĐTXD, quản lý chất lượng, quản lý sử dụng nhà tái định cư trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS

- QLCTCT, KTXD, QLN&CS

PH 1.1

10g00

- Họp kiểm tra nội dung chuẩn bị tham dự Tọa đàm chủ đề “Công tác chăm lo cuộc sống người dân có đất bị thu hồi, tái định cư” do Ban VH-XH/HĐND TP tổ chức

QLCLCL, PTN&

TTBĐS

- QLN&CS, TĐDA, TTS; Theo Thư mời

8g00

Đ/c Tuyến

- Họp đề xuất tiêu chí và điều kiện điều chỉnh cơ cấu, diện tích căn hộ tại các DA phát triển nhà ở thương mại sang NƠXH theo Thông tư số  02/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng 

TĐDA

- PTN&TTBĐS, CPXD

PH 1.3

8g00

Đ/c Hùng

- Làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về điều chỉnh QĐ số 1481/QĐ-UBND của UBND TP liên quan đến nhà số 189/7 đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

QLN&CS

- Theo Thư mời

PH 1.2

9g30

- Họp về thẩm định giá nhà ở xã hội tại chung cư 241/1/25C đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, Quận 6

KTXD

- PTN&TTBĐS; Theo Thư mời

8g00

Đ/c Danh

- Dự họp báo cáo về DA khu phức hợp Saigon Paradise phường Phước Long, Quận 9

PTĐT

 

UBND TP

9g00

- Dự Lễ khởi công DA Chung cư Nguyễn Kim - Khu B, phường 7, Quận 10

PTN&

TTBĐS

 

Quận 10

Chiều

14g00

Đ/c Hùng

- Họp về nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích tăng thêm của căn nhà số 183/32B (số cũ 183/32 bis) đường Bến Vân Đồn, Quận 4

QLN&CS

TTS; Theo Thư mời

PH 1.2

15g00

- Họp về việc xác lập sở hữu nhà nước tại Chung cư số 37, đường Nguyễn Duy Dương, phường 8, Quận 5

16g00

- Họp xem xét, lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành Chung cư Phú Thọ (khu A-B), Quận 11

- Theo Thư mời

14g00

Đ/c Tuyến

- Họp góp ý điều chỉnh QĐ số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND TP Quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP

CPXD

 

PH 1.3

14g00

Đ/c Danh

- Làm việc với UBND Quận 6 về tình hình thực hiện các DA thuộc Chương trình di dời, tái định cư 15.000 hộ sống trên và ven kênh rạch

PTĐT

- Theo Thư mời

PH 1.1

15g30

- Họp góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển và quản lý NƠXH trên địa bàn TP năm 2014

PTN&

TTBĐS

- KTXD, QLCLCT, QLN&CS; Theo Thư mời

Thứ Năm

12/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP về công tác cải cách hành chính tại Sở từ năm 2011 đến tháng 5/2014

VP

- Thủ trưởng các phòng CPXD, TĐDA, TTS, KTXD, PTĐT, TCCB, PC

PH 1.1

8g00

Đ/c Tuyến

- Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra công tác đấu thầu các DA ĐTXDCT do Sở XD phê duyệt trong năm 2012 và năm 2013

KTXD

- TTS; Theo Thư mời

PH 1.2

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn Đ/c Danh

- Họp Hội đồng chuyển nhượng DA ĐTXD Chung cư lô A thuộc Khu dân cư số 4 (Khu 6B), xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

PTN&

TTBĐS

- T/v Hội đồng; Theo Thư mời

PH 1.1

15g30

- Họp Hội đồng chuyển nhượng DA ĐTXD Chung cư cao tầng, phường Bình An, Quận 2

14g00

Đ/c Hùng

- Tiếp công dân định kỳ

Tổ TCD

- Theo Thư mời

P.TCD

15g00

- Họp Hội đồng kỷ luật CB, CC Sở

TC-CB

- T/v Hội đồng

PH 1.2

Thứ Sáu

13/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp góp ý dự thảo Quy trình tiếp nhận, chuyển giao, quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP

QLN&CS, PTN&

TTBĐS

- PC, KTXD

PH 1.1

10g00

- Họp kiểm tra tiến độ thực hiện DA ĐTXD Trường Trung cấp Xây dựng, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Trường TCXD

- CPXD, TĐDA, VP, KTXD, TTS; Theo Thư mời

8g00

Đ/c Danh

- Dự họp báo cáo tổng hợp, xử lý các vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của HĐND TP

PTN&

TTBĐS, CPXD

- PTĐT

UBND TP

Chiều

14g00

BGĐ

- Sinh hoạt Chuyên đề “Công tác dân vận chính quyền và triển khai Luật Tiếp công dân năm 2013”

PC, VP

- CB, CC và NLĐ Cơ quan Sở

HT

Thứ Bảy

14/6

Sáng

7g00

BGĐ

- Chương trình nghỉ dưỡng của CB, CC và NLĐ Cơ quan Sở năm 2014

Công đoàn VPCQ Sở, VP

- CB, CC và NLĐ Cơ quan Sở

Tỉnh BR - VT

 

Lưu ý:

 

- Lịch công tác thay cho Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công.

 

Tải file Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 24, Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 14/6/2014)

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 344
Tin mới hơn
Tin đã đưa