title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 25, Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 21/6/2014)
Thứ hai, 16/06/2014, 03:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Tuần thứ 25, Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 21/6/2014) 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

16/6

 

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ

VP

- CB, CC, VC và NLĐ

Trụ sở

8g00

Đ/c Hùng

- Dự họp góp ý thông qua dự thảo Báo cáo tình hình KT-VH-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014

VP

 

UBND TP

8g30

Đ/c Tuyến

- Họp về một số giải pháp trong công tác cấp Giấy phép xây dựng

CPXD

 

PH 1.2

9g00

Đ/c Danh

- Họp kiểm tra nội dung báo cáo 02 Đoàn Kiểm tra của Bộ Xây dựng về tình hình ĐTXD, quản lý chất lượng, quản lý sử dụng nhà tái định cư và tình hình ĐTXD, cơ chế giá nhà ở xã hội trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS

- QLCTCT, KTXD, QLN&CS

PH 1.1

Chiều

14g00

BGĐ

- Họp giao ban Ban Giám đốc Sở định kỳ

VP

 

PH 1.3

15g30

- Họp bàn công tác cán bộ

TC-CB

 Thứ Ba

17/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

- Làm việc với Báo Người Lao Động về công trình xây dựng trụ sở Báo Người Lao Động, tại số 127 đường Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3

TTS, CPXD

- TĐDA; Theo Thư mời

PH 1.1

10g00

- Làm việc với Sở Nội vụ về tổ chức bộ máy và biên chế thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ

TC-CB, QLN&CS

- VP; Theo Thư mời

8g00

Đ/c Danh

- Dự họp Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản Thành phố

PTN&

TTBĐS

 

UBND TP

8g00

Đ/c Tuyến

- Kiểm tra thực tế các công trình xây dựng trên địa bàn Quận 9

CPXD

 

Cơ sở

8g00

Đ/c Hùng

- Giảng bài tại Trường Trung cấp xây dựng (cả ngày)

VP

 

Trường TCXD

Chiều

14g00

BGĐ

- Họp giao ban định kỳ tháng 6 năm 2014

VP

- Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc

PH 1.1

Thứ Tư

18/6

Sáng

8g45

Đ/c Tuấn

- Dự Lễ khai mạc triển lãm quốc tế VIETBUILD 2014

VLXD

 

Quận 7

8g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp báo cáo một số giải pháp trong công tác cấp Giấy phép xây dựng

CPXD

 

UBND TP

8g00

Đ/c Hùng

- Giảng bài tại Trường Trung cấp xây dựng (cả ngày)

VP

 

Trường TCXD

8g00

Đ/c Danh

- Làm việc với liên danh Cty DVCI Quận 4 - - Sacomreal - Thành Thành Công đánh giá năng lực thực hiện DA ĐTXD 1.330 căn hộ, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

KTXD, PTN&

TTBĐS

- TĐDA; Theo Thư mời

PH 1.1

9g30

 - Họp kiểm tra tiến độ thi công HTKT trong DA Khu dân cư Phước Nguyên Hưng, huyện Nhà Bè

PTN&

TTBĐS

- Theo Thư mời

Chiều

13g30

Đ/c Tuấn

- Dự Hội thảo chuyên đề “Giải pháp phát triển bền vững sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung”

VLXD

 

Quận 7

14g00

Đ/c Tuyến

- Họp liên quan công trình số 70 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3 theo đề nghị của Văn phòng Thành ủy

QLCLCT

- KTXD, TĐDA, QLN&CS; Theo Thư mời

PH 1.2

16g00

- Dự họp nghe báo cáo về ứng dụng tạm thời định mức và chi phí chung trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng giao thông TP

KTXD

 

UBND TP

14g00

Đ/c Danh

- Kiểm tra thực tế tiến độ thi công HTKT các DA ĐTXD nhà ở thuộc Chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

PTN&

TTBĐS

- TTS; Theo Thư mời

Quận 2

Thứ Năm

19/6

Sáng

9g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác QLNN về nhà ở tại các chung cư trên địa bàn TP

QLN&CS

- PTN&TTBĐS, TTS, PC, TĐDA, KTXD,  QLCLCT

PH 1.1

8g30

Đ/c Tuyến

- Dự Hội thảo tập huấn “Giới thiệu và hướng dẫn thực hành các công cụ, tài liệu hỗ trợ áp dụng Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2013/BXD - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” (cả ngày)

KTXD

- TĐDA, PTĐT, CPXD

Quận 1

8g00

Đ/c Danh

- Cùng Đoàn Kiểm tra của Bộ Xây dựng kiểm tra thực tế các chung cư tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn TP

 VP, PTN&

TTBĐS

- QLCTCT, KTXD, QLN&CS

Cơ sở

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Dự họp công bố QĐ của Bộ Xây dựng về kiểm tra tình hình ĐTXD, quản lý chất lượng, quản lý sử dụng nhà tái định cư và ĐTXD, cơ chế giá nhà ở xã hội trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS

- QLCTCT, KTXD, QLN&CS

UBND TP

15g00

- Họp Tổ Công tác thực hiện ĐTXD 12.500 căn hộ chung cư phục vụ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm về phương án xử lý nguồn vốn thanh toán cho DA xây dựng 1080 căn hộ tái định cư, tại phường Bình Khánh, Quận 2 của Cty CP Đức Khải

KTXD, PTN&

TTBĐS

- T/v Tổ Công tác; Theo Thư mời

PH 1.1

14g00

Đ/c Hùng

- Họp kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch số 3547/KH-SXD-PC ngày 25/4/2014 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Sở XD

PC

- CPXD, TĐDA, KTXD, QLN&CS, VP QLCLCT, VLXD, PTĐT, PTN&TTBĐS,

PH 1.2

15g30

- Họp Hội đồng Tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

- T/v Hội đồng

Thứ Sáu

20/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

- Họp góp ý dự thảo Kế hoạch và đề xuất cơ chế, giải pháp cải tạo, xây dựng mới chung cư hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS

- TĐDA, QLCLCT, QLN&CS, CPXD; Theo Thư mời

PH 1.1

10g00

- Họp kiểm tra nội dung chuẩn bị tham dự Tọa đàm “Công tác chăm lo cuộc sống người dân có đất bị thu hồi, tái định cư” do Ban VH-XH/HĐND TP tổ chức

QLCLCL, PTN&

TTBĐS

- QLN&CS, TĐDA, TTS

8g00

Đ/c Tuyến

- Họp về điều chỉnh cơ cấu, diện tích căn hộ tại DA ĐTXD Chung cư Kim Đại Dương, phường Thạnh Lộc, Quận 12

TĐDA

- Theo Thư mời

PH 1.2

9g30

- Họp góp ý dự thảo QĐ thay thế QĐ số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND TP Quy định chi tiết một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP

CPXD

 

8g00

Đ/c Hùng

- Dự họp báo cáo về nhà đất số 72 đường Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận

QLN&CS

 

UBND TP

9g30

- Họp giải quyết đơn của ông Ping Tô, liên quan đến việc xin mua căn nhà số 10 đường Phó Đức Chính, Quận 1

- Theo Thư mời

PH 1.3

10g30

- Họp liên quan đến pháp lý nhà đất số 53-53A-53B đường Nguyễn Du, Quận 1

- TTS; Theo Thư mời

8g00

Đ/c Danh

- Cùng Đoàn Kiểm tra của Bộ Xây dựng kiểm tra thực tế các chung cư tái định cư và nhà ở xã hội trên địa bàn TP

 VP, PTN&

TTBĐS

- QLCTCT, KTXD, QLN&CS

Cơ sở

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp báo cáo Đoàn Kiểm tra của Bộ XD về tình hình ĐTXD, quản lý chất lượng, quản lý sử dụng nhà tái định cư và tình hình ĐTXD, cơ chế giá nhà ở xã hội trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS,VP

- QLCTCT, KTXD, QLN&CS

PH 1.1

14g00

Đ/c Hùng

- Họp về giá bán căn nhà số 70 (lầu 1) đường Trần Quốc Thảo, Quận 3

QLN&CS

- Theo Thư mời

PH 1.2

15g00

- Họp liên quan đến cấp đổi GCN QSHNƠ và cấp Giấy phép xây dựng đối với căn nhà số 7A/43/54 và nhà số số 7A/43/8 đường Thành Thái, phường 14, Quận 10

- CPXD; Theo Thư mời

15g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp báo cáo về việc ban hành Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác quản lý ĐTPT đô thị trên địa bàn TP theo NĐ số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ

PTĐT

- PTN&TTBĐS

UBND TP

Thứ Bảy

21/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

- Tiếp công dân định kỳ

Tổ TCD

- Theo Thư mời

P.TCD

Lưu ý:

- Lịch công tác thay cho Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công. 

Tải file Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 25, Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 21/6/2014)

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 342
Tin mới hơn
Tin đã đưa