title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 26, Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 28/6/2014)
Thứ hai, 23/06/2014, 10:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Tuần thứ 26, Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 28/6/2014)

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

23/6

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ

VP

- CB, CC, VC và NLĐ

Trụ sở

8g00

Đ/c Danh

- Dự họp về tình hình KT-VH-XH và ngân sách TP 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

 

UBND TP

Chiều

14g00

BGĐ

- Họp giao ban Ban Giám đốc Sở định kỳ

VP

 

PH 1.3

 Thứ Ba

24/6

Sáng

8g00

BGĐ

- Họp về báo cáo kết quả quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ và phương án nhân sự lãnh đạo cơ quan đến năm 2020

TC-CB

- CVP

PH 1.3

10g30

Đ/c Hùng

- Họp Hội đồng kỷ luật CB, CC

- T/v Hội đồng

PH 1.1

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp góp ý dự thảo Quy trình tiếp nhận, chuyển giao, quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP

QLN&CS, PTN&

TTBĐS

- PC, KTXD

PH 1.1

15g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp báo cáo về việc ban hành Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác quản lý ĐTPT đô thị trên địa bàn TP theo NĐ số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ

PTĐT

- PTN&TTBĐS

UBND TP

Thứ Tư

25/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn Thành phố

PTĐT

- T/v Tổ chuyên gia; Theo Thư mời

PH 1.1

9g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp báo cáo về một số giải pháp trong công tác cấp Giấy phép xây dựng

CPXD

- TTS

UBND TP

8g00

Đ/c Hùng

- Họp về chi phí bảo trì, sửa chữa chung cư 234 đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh và chung cư Srec, phường 12, Quận 3

QLN&CS

- PTN&TTBĐS; Theo Thư mời

PH 1.2

9g00

- Họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến căn nhà số 187 đường Lý Tự Trọng, phường Tân Định, Quận 1

- TTS; Theo Thư mời

10g00

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến căn nhà số 1  (số cũ 164), KP3, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

Chiều

13g30

Đ/c Tuấn

Đ/c Tuyến

Đ/c Hùng

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở

TC-CB

- Theo Thư mời

PH 1.1

14g00

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở định kỳ tháng 6/2014

13g30

Đ/c Danh

- Kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các DA ĐTXD nhà ở tại Quận 2 và Quận 9

PTĐT

- PTN&TTBĐS, TTS, QLCLCT; Theo Thư mời

Cơ sở

Thứ Năm

26/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

- Làm việc với Sở Nội vụ về tổ chức bộ máy và biên chế thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ

TC-CB, QLN&CS

- VP; Theo Thư mời

PH 1.1

10g00

- Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao ngành Thanh tra xây dựng năm 2014

TTS

- VP, TC-CB

8g00

Đ/c Tuyến

- Kiểm tra thực tế DA ĐTXD nhà ở do Cty TNHH ĐT XD&PT Sơn Kim làm chủ đầu tư, tại Quận 2 và DA ĐTXD nhà ở Hào Khang, tại Quận 9

TĐDA

 

Cơ sở

8g30

Đ/c Hùng

- Dự buổi giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2011 đến tháng 5/2014

VP

 

UBND TP

8g00

Đ/c Danh

- Tiếp công dân định kỳ

Tổ TCD

- Theo Thư mời

P.TCD

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp giải quyết kiến nghị của UBND Quận 4 liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đô thị trên địa bàn

CPXD

- PTN&TTBĐS, TTS; Theo Thư mời

UBND Quận 4

15g30

- Làm việc với UBND Quận 4 về tình hình thực hiện các DA thuộc Chương trình di dời, TĐC 15.000 hộ sống trên và ven kênh rạch

PTĐT

14g00

Đ/c Tuyến

- Họp Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc TP

VP

 

Sở QHKT

14g00

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc tính giá thuê nhà ở xã hội để áp dụng đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng sau ngày 05/7/1994

QLN&CS

- KTXD; Theo Thư mời

PH 1.2

15g30

- Họp về việc bối trí trụ sở làm việc của các Đội thuộc Chi cục Quản lý Thị trường TP

- Theo Thư mời

Thứ Sáu

27/6

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác QLNN về nhà ở tại các chung cư trên địa bàn TP

QLN&CS

- PTN&TTBĐS, TTS, PC, TĐDA, KTXD,  QLCLCT

PH 1.1

8g00

Đ/c Tuyến

- Họp điều chỉnh DA ĐTXD Trung tâm công nghệ sinh học, tại Quận 12

TĐDA

- KTXD, QLCLCT; Theo Thư mời

PH 1.2

8g00

Đ/c Danh

- Họp Tổ Thẩm định và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường BĐS trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS

- T/v Tổ Thẩm định; Theo Thư mời

PH 1.3

Chiều

14g00

BGĐ

- Sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa công sở” và phổ biến những quy định về những việc cán bộ, công chức, người lao động phải làm và không được làm

VP

- CB, CC, NLĐ Cơ quan Sở

HT

Thứ Bảy

28/6

Sáng

8g00

Đ/c Hùng

- Giảng bài tại Trường Trung cấp xây dựng (cả ngày)

VP

 

Trường TCXD

Chiều

14g00

Lưu ý:

- Lịch công tác thay cho Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công.

 

Tài file Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 26, Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 28/6/2014)

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 369
Tin mới hơn
Tin đã đưa