title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 38, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 16/09/2019, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 38, từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019  (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 4572
Tin mới hơn
Tin đã đưa