title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 39, Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 12/9/2015)
Thứ hai, 07/09/2015, 03:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Tuần thứ 39, Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 12/9/2015)

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng tại các DA ĐTXD khu đô thị, nhà ở trên địa bàn TP;

- Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại cơ sở.

Tải file Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 39, Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 12/9/2015)

 

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

07/9

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ

VP

- CB, CC và NLĐ

Trụ sở

8g00

Đ/c Hùng

- Họp Ban Biên tập Tạp chí Sài Gòn ĐT&XD

Tạp chí

- T/v Ban Biên tập

PH 1.2

10g00

- Họp về biện pháp xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết các vướng mắc sau tổng kiểm tra nhà ở chung cư trên địa bàn TP

QLN&CS

 

8g00

Đ/c Danh

- Dự họp nghe báo cáo các DA của Bộ Tư lệnh Hải quân trên địa bàn TP

PTĐT

 

UBND TP

8g00

Đ/c Bình

- Dự họp nghe báo cáo về việc xã hội hóa đầu tư các DA trùng tu, đầu tư nâng cấp, mở rộng Bảo tàng và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP

VP

 

56 Trương Định

8g30

Đ/c Tuyến

- Họp giao ban Đội Thanh tra địa bàn quận (huyện) về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP 

TTS

- KTXD, CPXD, QLCLCL; Đội Thanh tra địa bàn quận (huyện)

PH 1.1

Chiều

14g00

BGĐ

- Họp giao ban Ban Giám đốc Sở định kỳ

VP

 

PH 1.1

15g30

- Họp cho ý kiến về công tác lập Nhiệm vụ thiết kế và Phương án kiến trúc công trình xây dựng Trường Trung cấp xây dựng và Kho lưu trữ chuyên ngành xây dựng

Trường TCXD, TT

TT&DVXD

- CPXD, TĐDA, KTXD, QLCLCT

 Thứ Ba

08/9

Sáng

8g30

Đ/c Tuấn

- Dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 26 Khóa IX

VP

 

HTTP

8g00

Đ/c Hùng

- Làm việc với Cty TNHH MTV DVCI quận Bình Thạnh về giải quyết vướng mắc trong công tác giải quyết hồ sơ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước còn tồn đọng

QLN&CS

- Theo Thư mời

Quận Bình Thạnh

8g30

Đ/c Bình

- Làm việc với UBND quận Gò Vấp về công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn quận Gò Vấp

QLCLCT

- T/v Đoàn kiểm tra; Đội trưởng Đội TTĐB quận Gò Vấp

Quận Gò Vấp

Chiều

14g00

Đ/c Tuyến

- Làm việc với lãnh đạo Phòng CPXD, Thanh tra Sở về công tác cấp GPXD và xử lý vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng

CPXD,TTS

 

PH 1.1

15g00

- Làm việc với lãnh đạo Thanh tra Sở về  một số vụ việc xử lý VPHC về hoạt động xây dựng trên địa bàn TP

TTS

14g00

Đ/c Hùng

- Cùng lãnh đạo TP làm việc với Bộ Xây dựng về công tác quản lý 60 căn biệt thự thuộc sở hữu nhà nước

QLN&CS

- TTS

UBND TP

Thứ Tư

09/9

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Tuyến

- Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng tại các DA ĐTXD khu đô thị, nhà ở trên địa bàn TP

PTĐT, TTS

- PTN&TTBĐS,  CPXD, QLCLCT, TĐDA; Theo Thư mời

PH 1.1

8g00

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

QLN&CS

- TTS; Theo Thư mời

PH 1.2

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

- Họp giải quyết vướng mắc trong việc phát triển mạng lưới cung cấp nước sạch trên địa bàn quận Bình Tân

PTĐT

- Theo Thư mời

PH 1.1

14g00

Đ/c Tuyến

- Làm việc với UBND Quận 7 về tình hình thực hiện các Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt VPHC về hoạt động xây dựng trên địa bàn Quận 7

TTS

- CPXD; Theo Thư mời

Quận 7

14g00

Đ/c Hùng

- Họp Hội đồng kỷ luật và cho thôi việc CB, CC của Sở

TC-CB

- T/v Hội đồng

PH 1.2

14g00

Đ/c Bình

- Làm việc với UBND huyên Bình Chánh về công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

QLCLCT

- T/v Đoàn kiểm tra; Đội trưởng Đội TTĐB huyên Bình Chánh

Huyện Bình Chánh

Thứ Năm

10/9

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Tọa đàm “Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh”

PTN&

TTBĐS, VP

- Theo Thư mời

HT

8g00

Đ/c Tuyến

- Họp công bố QĐ thanh tra về công tác cấp GPXD và quản lý hoạt động xây dựng theo GPXD, tại UBND huyện Hóc Môn

TTS

- Theo Thư mời

PH 1.1

8g00

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất

QLN&CS

- Theo Thư mời

PH 1.2

9g30

- Họp hướng dẫn quyết toán chi phí và nguồn kinh phí sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 10

- TĐDA, KTXD; Theo Thư mời

8g30

Đ/c Bình

- Làm việc với UBND quận Bình Tân về công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân

QLCLCT

- T/v Đoàn kiểm tra; Đội trưởng Đội TTĐB quận Bình Tân

Quận Bình Tân

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, vận hành nhà ở chung cư tái định cư trên địa bàn Quận 2

PTN&

TTBĐS

- QLN&CS, TTS; Theo Thư mời

Quận 2

14g00

Đ/c Tuyến

- Họp Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc TP

VP

 

Sở QHKT

13g30

Đ/c Hùng

- Tiếp công dân định kỳ

Tổ TCD

- Theo Thư mời

P. TCD

14g00

- Kiểm tra thực tế và giải quyết kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và xây dựng hoàn chỉnh HTKT chung cư B1 Trường Sa, quận Bình Thạnh

QLN&CS

- PTN&TTBĐS, TTS, QLCLCT; Theo Thư mời

Quận Bình Thạnh

Thứ Sáu

11/9

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Đoàn kiểm tra của TP kiểm tra về công tác dân vận chính quyền năm 2015 tại Sở  XD

TC-CB

 

PH 1.1

8g00

Đ/c Danh

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về phương pháp xây dựng chỉ số đánh giá thị trường bất động sản quý III, quý IV và cả năm 2014 trên địa bàn TP

PTN&

TTBĐS

- KTXD, VP; Đơn vị tư vấn; T/v Tổ Thẩm định chỉ số giá

PH 1.2

9g30

- Họp về khung pháp lý, mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các DA đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

PTĐT

- PTN&TTBĐS, PC, QLN&CS, KTXD; Theo Thư mời

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp Tổ chuyên gia lựa chọn chủ đầu tư các DA phát triển nhà ở TM trên địa bàn TP

PTĐT

- T/v Tổ chuyên gia; Theo Thư mời

PH 1.1

14g00

Đ/c Hùng

- Họp giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 

QLN&CS

- TTS; Theo Thư mời

PH 1.3

15g30

- Họp triển khai Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 tại Sở

PC

- T/viên Tổ kiểm tra

14g00

Đ/c Bình

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra hoạt động của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và thực hiện QCVN 16:2014/BXD trên địa bàn TP

VLXD

- Theo Thư mời

PH 1.2

Thứ Bảy

12/9

Sáng

9g00

Đc Tuấn

- Tiếp công dân định kỳ

Tổ TCD

- Theo Thư mời

PH 1.1

8g00

Đ/c Hùng

- Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng (cả ngày)

VP

 

Trường TCXD

 

Lưu ý:

- Lịch công tác thay Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 328
Tin mới hơn
Tin đã đưa