title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 39, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 24/09/2019, 00:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 39, từ ngày 23/9/2019 đến ngày 28/9/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 4335
Tin mới hơn
Tin đã đưa