title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 43, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 21/10/2019, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tuần thứ 43, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2688
Tin mới hơn
Tin đã đưa