title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở (Tuần thứ 50, Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 14/12/2013)
Thứ hai, 09/12/2013, 07:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 50/LT-SXD

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2013  

 

         

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ

(Tuần thứ 50, Từ ngày 09/12/2013 đến ngày 14/12/2013)

 

Ngày

Buổi

Giờ

Chủ trì

Nội dung

Chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai

09/12

Sáng

7g25

BGĐ

- Chào cờ

VP

- CB, CC, VC và NLĐ

Trụ sở

8g00

Đ/c Hùng

- Dự khai mạc kỳ họp thứ 12 - HĐND TP Khóa VIII

 

HTTP

Chiều

14g00

BGĐ

- Dự thảo luận tại Tổ kỳ họp thứ 12 - HĐND TP Khóa VIII

VP

 

HTTP

16g30

- Họp giao ban Ban Giám đốc Sở định kỳ

 

PH 1.1

 Thứ Ba 10/12

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

- Dự thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 12 - HĐND TP Khóa VIII

VP

 

HTTP

8g00

Đ/c Tuyến

- Tiếp và làm việc với Tổng Cty Điện lực TP

 

 

PH 1.2

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp góp ý dự thảo Quy chế quản lý chung cư trên địa bàn TP

QLN&CS

- PTN, BTT, PTĐT, QLCLCT, QLKTXD

PH 1.1

15g30

- Họp nghe báo cáo công tác tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính tại Sở

VP

- CPXD, QLCLCT, TCV, TĐDA, PTN, QLKTXD

14g00

Đ/c Danh

- Dự thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 12 - HĐND TP Khóa VIII

VP

- QLN&CS, BTT, PTN, CPXD, TTS

HTTP

Thứ Tư 11/12

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

- Dự phiên chất vấn kỳ họp thứ 12 - HĐND TP Khóa VIII (cả ngày)

VP

 

HTTP

8g00

Đ/c Hùng

- Họp xử lý đơn của ông Nguyễn Đình Long,  cư trú tại quận 1

QLN&CS

- Theo Thư mời

PH 1.2

9g30

- Họp xử lý nhà số TK15/2 đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1

8g00

Đ/c Danh

 - Họp giải quyết 06 trường hợp tạm cư tại DA Khu đô thị mới Đông Tăng Long, quận 9

BTT

- Theo Thư mời

PH 1.1

9g30

- Họp giải quyết 13 trường hợp tạm cư tại DA Khu nhà ở phường 13, quận Bình Thạnh

Chiều

14g00

Đ/c Tuyến

- Họp giải quyết hồ sơ DA ĐTXD Trường MN tại Khu Chế xuất Tân Thuận, quận 7

TĐDA

- Theo Thư mời

PH 1.1

15g00

- Họp thương thảo phương pháp, nội dung điều chỉnh phụ lục Hợp đồng số 191/HĐ-SXD-QLKTXD và đàm phán để ký kết hợp đồng tư vấn thu thập số liệu, tính toán, xác định chỉ số giá xây dựng năm 2013

QLKTXD

- Theo Thư mời

14g00

Đ/c Hùng

- Tiếp ông Nguyễn Văn Lang, liên quan đến căn nhà tại phường 2, quận 6

QLN&CS

- TTS, Tổ TCD; Theo Thư mời

P.TCD

14g00

Đ/c Danh

- Họp giải quyết khó khăn DA nhà ở xã hội Chung cư số 241/25C đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6

PTN

- Theo Thư mời

PH 1.2

14g00

Đ/c Nhạn

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Kết luận Thanh tra DA An Sương, quận 12

TTS

- T/v Đoàn Thanh tra

PH 1.3

15g30

- Họp xử lý mặt bằng 1AB đường Cao Thắng, quận 3

- Sở TC, UBND quận 3; Theo Thư mời

Thứ Năm 12/12

Sáng

8g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Hùng

- Họp kiểm tra tình hình quyết toán kinh phí năm 2013 và công tác quản lý tài chính tại Sở 

VP

- TTS, PTN, TCV,   KHĐT, VPTT, BTT, QLN&CS, QLVLXD

PH 1.1

10g30

Đ/c Tuấn

- Tiếp ông Chen Bor Show - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố đến chào xã giao

- Theo Thư mời

8g00

Đ/c Tuyến

- Dự bế mạc kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa VIII

VP

 

HTTP

8g00

Đ/c Danh

- Hội nghị “Xây dựng khung cơ chế, chính sách, xác định tiêu chí mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư tham gia Chương trình cải tạo, xây dựng mới chung cư cũ trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2012 - 2015”

PTN

-  Theo Thư mời

HT

8g00

Đ/c Nhạn

- Họp kiểm tra tình hình sai phạm, lấn chiếm hành lang trên bờ sông, kênh, rạch tại quận 8 theo QĐ số 5640/QĐ-UBND của UBND TP

TTS

- T/v Tổ kiểm tra số 2

Quận 8

Thứ Năm 12/12

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp nghe báo cáo tình hình các DA ĐTXD nhà ở ngưng triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố

PTN

- QLCLCT, TCV,  BTT, KHĐT, TĐDA, QLN&CS, CPXD, VPTT

PH 1.1

15g30

- Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các DA  ĐTXD nhà ở đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố

Thứ Năm 12/12

Chiều

14g00

Đ/c Tuyến

- Dự họp trao đổi các nội dung liên quan thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động của 4 doanh nghiệp Nhà nước

QLKTXD

 

Thanh tra TP

14g00

Đ/c Nhạn

- Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Phương án điều tra, khảo sát cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn TPHCM và triển khai phương hướng thực hiện trong thời gian tới

QLVLXD

-  Theo Thư mời

HT

Thứ Sáu

13/12

Sáng

8g00

BGĐ

- Họp nghe báo cáo kiện toàn biên chế, ổn định tổ chức bộ máy cơ quan Sở Xây dựng

TCCB

 

PH 1.1

Chiều

14g00

Đ/c Tuấn

Đ/c Danh

- Họp về DA Khu nhà ở Tây Sài Gòn, tại huyện Bình Chánh

TCV

- Theo Thư mời

PH 1.1

15g00

- Họp về DA Chung cư Khang Gia, tại quận 8

16g00

- Họp về mời gọi đầu tư DA phát triển nhà ở tại khu đất (Chợ Bình Phú cũ), quận 6

14g00

Đ/c Tuyến

- Họp chuẩn bị các nội dung cho UBND TP làm việc với Đoàn Công tác của Bộ Xây dựng

QLKTXD

- Theo Thư mời

PH 1.2

Thứ Bảy

14/12

Sáng

7g30

Đ/c Hùng

- Dự “Ngày hội Tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai, xây dựng” trên địa bàn quận 12

VP

- P.CPXD, TTS

Quận 12

 

Lưu ý:

- Lịch công tác thay cho Thư mời, đề nghị các đồng chí dự họp đúng giờ, đúng thành phần;

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung và tài liệu cuộc họp theo phân công.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 302
Tin mới hơn
Tin đã đưa