title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ ba, 20/09/2022, 00:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 19/9/2022 đến ngày 24/9/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 375
Tin mới hơn
Tin đã đưa