title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)
Thứ hai, 31/10/2022, 08:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 45, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 399
Tin mới hơn
Tin đã đưa