title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Quý I năm 2017
Thứ ba, 03/01/2017, 06:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG QUÍ I NĂM 2017
(Đính kèm Văn bản số                   /SXD-TT ngày         tháng 01 năm 2017)
               
Ngày/tháng TCD Buổi trực Lãnh đạo tiếp công dân Cán bộ trực  Địa điểm 
Họ & tên  Chức vụ Số điện thoại
ĐT cơ quan   
Tháng 1           Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ChánhThanh tra
Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chánh Văn phòng
3.9326214-100
Phòng tiếp công dân Sở Xây dựng
60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 5  05/01/2017 Sáng Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc 3.9320951 - 555  
Thứ 3 10/01/2017 Sáng  Nguyễn Văn Danh Phó Giám đốc 3.9326953 - 444  
Thứ 7  14/01/2017 Sáng Trần Trọng Tuấn  Giám đốc 3.9321727 - 111  
Thứ 5  19/01/2017 Sáng  Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc 3.9320951 - 555  
Thứ 3 24/01/2017 Sáng  Nguyễn Văn Danh Phó Giám đốc 3.9326953 - 444  
Thứ 7  28/01/2017 NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
Tháng 2           Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ChánhThanh tra
Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chánh Văn phòng
3.9326214-100
Phòng tiếp công dân Sở Xây dựng
60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 5  02/02/2017 Sáng Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc 3.9320951 - 555  
Thứ 3  07/02/2017 Sáng Nguyễn Văn Danh Phó Giám đốc 3.9326953 - 444  
Thứ 7  11/02/2017 Sáng Trần Trọng Tuấn  Giám đốc 3.9321727 - 111  
Thứ 5  16/02/2017 Sáng Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc 3.9320951 - 555  
Thứ 3  21/02/2017 Sáng Nguyễn Văn Danh Phó Giám đốc 3.9326953 - 444  
Thứ 7  25/02/2017 Sáng Trần Trọng Tuấn  Giám đốc 3.9321727 - 111  
Tháng 3           Nguyễn Mạnh Hùng - Phó ChánhThanh tra
Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chánh Văn phòng
3.9326214-100
Phòng tiếp công dân Sở Xây dựng
60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ 5  02/3/2017 Sáng Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc 3.9320951 - 555  
Thứ 3 07/3/2017 Sáng Nguyễn Văn Danh Phó Giám đốc 3.9326953 - 444  
Thứ 7  11/3/2017      Sáng      Trần Trọng Tuấn  Giám đốc 3.9321727 - 111  
Thứ 5  16/3/2017 Sáng Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc 3.9320951 - 555  
Thứ 3  21/3/2017     Sáng     Nguyễn Văn Danh Phó Giám đốc 3.9326953 - 444  
Thứ 7  25/3/2017     Sáng Trần Trọng Tuấn Giám đốc 3.9321727 - 111  
Thứ 5 30/3/2017 Sáng Đỗ Phi Hùng Phó Giám đốc 3.9320951 - 555  
Số lượng lượt xem: 1056
Tin mới hơn
Tin đã đưa