title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân quý I/2014 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng
Thứ ba, 07/01/2014, 09:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4650/UBND-PCNC ngày 08/9/2009 về việc củng cố công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố, trong đó nêu: “Hàng quý, Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện gửi lịch tiếp công dân cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Tiếp công dân thành phố và thông báo công khai cho nhân dân”.

Sở Xây dựng thông báo Lịch tiếp công dân quý I/2014 của Ban Giám đốc Sở Xây dựng.

Lịch tiếp công dân quý I/2014

Văn bản 179/SXD-TT ngày 07/01/2014

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 391
Tin mới hơn
Tin đã đưa